• We deliver flowers locally, about a ten mile radius from Llanrwst for a reasonable cost. ‘Rydym yn gallu anfon blodau yn lleol, tua 10 milltir o amgylch Llanrwst am gost rhesymol.

  • It’s a lovely feeling to receive a bouquet of flowers as a gift. These days, life can be extremely busy and receiving flowers always puts a smile on our faces. Mae bywyd yn gallu bod yn hynod brysur ac mae’r profiad o dderbyn blodau yn codi’r galon, yn rhoi gwen ar wyneb rhywun.

  • We supply flowers for any occasion including weddings, special occasions and funerals. ‘Rydym yn cyflenwi blodau ar gyfer unrhyw achlysur yn cynnwys priodasau, diwrnodau arbennig ac angladdau.

Welcome to our website Y Siop Flodau, which translates to The Flower Shop.

Y Siop Flodau has been a florist in Llanrwst for over forty years. We took over in January 2013 with the aim of offering a friendly, dependable service of the highest standard and supply flowers of quality.

We supply flowers for any occasion including weddings, special occasions and funeral, so why not call in to see us at the shop, phone us or send an e-mail. Our conscientious team have vast experience and are ready to respond to your requests.

We look forward to welcoming you here in Y Siop Flodau.
Rhiannon and the Team x


Croeso i wefan Y Siop Flodau.

Rwy’n berchen y siop ers mis Ionawr 2013 a hithau wedi bod yn siop flodau am fwy na deugain mlynedd cyn hynny. Ein bwriad yma yn Y Siop Flodau yw cynnig gwasanaeth cyfeillgar, dibynadwy o’r radd flaenaf a chyflenwi blodau o’r safon uchaf.

‘Rydym yn cyflenwi blodau ar gyfer unrhyw achlysur, felly galwch draw, codwch y ffôn neu anfonwch e-bost atom. Mae gennym dîm diwyd gyda phrofiad helaeth yn y maes, yn barod i ymateb i’ch holl anghenion.

Edrychwn ymlaen i’ch croesawu yma yn Y Siop Flodau neu i glywed gennych ar y ffôn neu ar lein.
Rhiannon a’r Tim x

y siop flodau

Partly funded by

This project was part financed by Conwy Council, The Conwy Rural Partnership and The Welsh Government through the European Agricultural Fund for Rural Development.
Mae’r prosiect hwn wedi ei rhan ariannu gan Gyngor Conwy, Partneriaeth Wledig Conwy a Llywodraeth Cymru drwy’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Comments are closed.