Services / Gwasanaethau

Y Siop Flodau Llanrwst - Wedding Flowers

Services

It’s a lovely feeling to receive a bouquet of flowers as a gift. These days, life can be extremely busy and receiving flowers always puts a smile on our faces. It is a way of showing our appreciation, a simple gesture, and an effective one. We can prepare flowers for numerous special occasions.

Weddings

On happy occasions like these there are a hundred and one things to arrange in order for the day itself to run smoothly. We can offer ideas and designs which would compliment the image for your wedding. We enjoy the challenge of creating unique designs. Naturally, we operate confidentially, executed and delivered with the least stress.

Special occasions

Throughout the year there are several special occasions relevant to you, your family and your friends. You have birthdays, occasions to say thank you, births and congratulations. You can note the occasion by arranging to have flowers sent, which will give pleasure and happiness to the recipient.

Funerals

On sad occasions like these it is important that your wishes are verified and you are happy with your choice of flowers for the floral tribute for your loved one. We have a vast choice of designs, and we can designate time to discuss your requirements in the shop, or we can alternatively call at your home to discuss should this be more convenient. We work closely with the funeral director to ensure your order is executed and delivered with the least stress. We can also send a bouquet or an arrangement of flowers to the deceased’s family with your message of condolences.


Gwasanaethau

Teimlad braf yw derbyn tusw o flodau yn anrheg. Y dyddiau yma, mae bywyd yn gallu bod yn hynod brysur ac mae’r profiad o dderbyn blodau yn codi’r galon, yn rhoi gwen ar wyneb rhywun ac yn ffordd o ddangos gerthfawrogiad, – gweithred syml sy’n mynd yn bell. Gallwn baratoi blodau ar gyfer nifer o achlysuron arbenning.

Priodasau

Ar achlysuron hapus fel hyn mae cant a mil o bethau angen eu trefnu fel bod y diwrnod ei hyn yn mynd yn esmwyth. Gallwn gynnig syniadau a chynlluniau ar eich cyfer a fydd yn cyd fynd â’ch delwedd ar gyfer y diwrnod. Rydym yn mwynhau derbyn her a chreu cynlluniau unigryw. Yn naturiol byddwn yn gweithredu yn hollol gyfrinachol.

Achlysuron arbennig

Drwy gydol y flwyddyn mae digwyddiadau ac achlysuron arbennig sy’n berthnasol i chi, eich teulu a’ch ffrindiau. Boed nhw yn benlwyddi, i ddweud diolch, i nodi genedigaeth neu lwydddiannau, gallwch nodi’r achlysuron drwy drefnu i yrru blodau a fydd yn rhoi mwynhad a phleser i’r debynnydd.

Profedigaethau ac angladdau

Ar adegau trist fel hyn mae’n bwysig bod eich dymuniadau yn cael eu gwireddu a’ch bod yn hapus gyda’r dewis o flodau sy’n cael eu rhoi yn y deryrnged ar gyfer eich anwyliaid. Mae dewis helaeth o drefniadau a chynlluniau gennym i’w cynnig a gallwn neilltuo amser i drafod gyda chi yn y siop neu ddod draw i’r cartref os yw hyn yn mwy hwylus i chi. Byddwn yn cyd weithio gyda’r trefnwr angladdau i sicrhau bod eich archeb blodau yn cael eu gwireddu i’r eithaf. Gallwn drefu gosodiad neu dusw o flodau i’w gyrru at deulu’r ymadawedig gyda’ch dymuniadau a’ch cydymdeimlad.

Y Siop Flodau Llanrwst - Wedding Flowers

y siop flodau

Partly funded by

This project was part financed by Conwy Council, The Conwy Rural Partnership and The Welsh Government through the European Agricultural Fund for Rural Development.
Mae’r prosiect hwn wedi ei rhan ariannu gan Gyngor Conwy, Partneriaeth Wledig Conwy a Llywodraeth Cymru drwy’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Comments are closed.