Contact / Cysylltu

Y Siop Flodau Llanrwst - Wedding Flowers

Contact

We deliver flowers locally, about a ten mile radius from Llanrwst for a reasonable cost. We can also arrange to have flowers sent nationally through the E-Florist network.

We are more than happy to discuss your requirements and tailor the order for you, the customer.
You can place your order by calling in at the shop, by phone or via e-mail.

Contact details

Y Siop Flodau
9 Station Road
Llanrwst
Conwy
North Wales
LL26 0EP

01492 640262
rhiannon@ysiopflodau.co.uk


Cysylltu

‘Rydym yn gallu anfon blodau yn lleol, tua 10 milltir o amgylch Llanrwst am gost rhesymol. Hefyd gallwn drefnu i anfon blodau i unrhyw le yn y Deyrnas Unedig trwy wasanaeth blodau E-florist.

‘Rydym yn barod i drafod eich anghenion a theilwra unrhyw archeb ar eich cyfer chi, y cwsmer. Gallwch sicrhau archeb drwy alw i mewn yn y siop am wasanaeth personol neu gysylltu ar y ffôn, neu drwy yrru e-bost. Rydym yn derbyn taliadau gyda’r prif gardiau banc.

Manylion Cysylltu

Y Siop Flodau
9 Stryd yr Orsaf
Llanrwst
Conwy
Gogledd Cymru
LL26 0EP

01492 640262
rhiannon@ysiopflodau.co.uk

y siop flodau

Partly funded by

This project was part financed by Conwy Council, The Conwy Rural Partnership and The Welsh Government through the European Agricultural Fund for Rural Development.
Mae’r prosiect hwn wedi ei rhan ariannu gan Gyngor Conwy, Partneriaeth Wledig Conwy a Llywodraeth Cymru drwy’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Comments are closed.